14/11/13

EU VIVO EN ....

O meu lugar favorito
Nunha aldea chamada Sobradelo, que pertence ao concello de Melide. Non é moi grande, pero gústame. As casas non estan moi afastadas unhas das outras. O meu lugar favorito cando estou triste ou necesito estar soa é a un prado no que hai unha pena ancha e alongada. Gústame ir alí porque pensas e falas soa, e o que mais me gusta é que te sentes libre, non hai ninguén que che diga isto está mal, isto está ben. Non
hai ninguén que te discrimine.
Nerea Loureio Gómez, S2B

Ningún comentario:

Publicar un comentario