15/01/15

Xefatura

O despacho de xefatura de estudios está na planta baixa do IES de Melide, entrando por a porta principal e seguindo de fronte.
Dentro hai un moble que contén os arquivos dos cursos anteriores. Hai dúas mesas, unha da xefa de estudios da tarde e outra da xefa de estudios da mañá. Hai un cadro sin colgar, apoiaodo na parede. Hai un tefelefono fixo sobre una das mesas. Este espazo é moi sobrio, está moi pouco decorado. Hai un corcho con información dos alumnos, hai un ordenador con altavoces en cada mesa. Unha mesa é máis pequena e está onda a ventá que dá cara o patio. As paredes son amarelo rechamante as mesas están menos cheas de cousas cas de direción.
Dame medo entrar neste despacho  porque che botan broncas.

Ningún comentario:

Publicar un comentario